ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง ซอยสยามตันทรีคลับตั้งแต่ปากซอยสยามถึงซอยประภานิมิต3
เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสา / สายแรงสูง อำนวย>ติดตั้งsf6ก่อนวันดับไฟ
09/09/2563 09:00
09/09/2563 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด