ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าบ้านโคกตาเป ตำบลเฉลียงทอง ถึง บ้านโคกสะอาดตลอดไลน์เมนแรงสูง
จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายแรงสูง จากสาย ACSR ขนาด 50 Sq.mm. เป็นสาย SAC ขนาด 50 Sq.mm.
12/11/2562 08:30
12/11/2562 16:30
กฟอ.หนองไผ่
056781864
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด