ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ถึง สี่แยกไฟแดงบิ๊กซี ฝั่งซ้ายมือทางไปจังหวัดมุกดาหาร
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
18/09/2564 09:00
10/09/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด