ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าธนาคารทหารไทย หม้อแปลงพีอีเอ 53-005006 ขนาด 160 เควีเอ
เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงและซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ
22/05/2562 09:00
22/05/2562 12:00
กฟจ.อ่างทอง
035-611001/16460
สำเริง คำนูญ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง