ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณข้างปั๊ม ปตท.โนนไทย ถึง หน้าเทศบาลอําเภอโนนไทย
1.ย้ายสายเคเบิ้ลอากาศ 185 ต.มม.เข้าไลน์ ถาวร ระยะทาง 1.500 วงจร/กม.
2.รื้อถอนเสา 12.00 เมตร จํานวน 3 ต้น
3.รื้อถอนเสาประกอบหม้อแปลงแขวน 160 เควีเอ 1 เครื่อง ( ย้ายขยับจุดติดตั้ง )
4.รื้อถอนเสา 8 เมตร จํานวน 2 ต้น ( ย้ายขยับจุดติดตั้ง )
23/05/2563 08:30
23/05/2563 16:30
กฟอ.โนนไทย
0887046409
อภิชาติ แว่นกลาง
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนดับไฟ23พค2563