ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริษัท เหล็กฟ้าใส 8 หมู่10 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ลดขนาดซีทีแรงสูงจากเดิม 75/5 แอมป์ เป็นซีทีแรงสูงขนาด 10/5 แอมป์ และเปลียนจากสวิตช์ใบมีดเป็นดรอฟเอ้าฟิวส์
09/06/2562 08:30
09/06/2562 16:30
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด