ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.นาดีโนนสว่าง บ.ไคสี เทศบาลตำบลหนองเข็ง สมบัติ ถ้วยเงิน ศรีตรัง(ดับไฟ2ช่วงเวลา 08.00-09.00,16.30-17.30)
สับเปลี่ยนสายไฟฟ้า แรงสูง จากสายเปลือย 120 เป็นสายห้มฉนวน 185 SAC
26/12/2561 08:00
26/12/2561 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด