ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่ากาน – บ้านใหม่สามหลัง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ บ้านท่ากาน – บ้านใหม่สามหลัง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
31/07/2564 09:00
31/07/2564 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300
ธาดาพงศ์ พรหมมี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2ประกาศดับไฟ