ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบ้านปากดง ถึง กม.19 ถนน อุดร-เลย ฝั่งซ้าย ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า
15/11/2562 09:00
15/11/2562 13:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด