ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ถึง แยกเหมืองง่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงปากทางมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ถึง แยกเหมืองง่า เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน
02/11/2562 09:00
02/11/2562 16:30
กฟอ.หางดง
053-441093
เทอดพงษ์ มั่งมูล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ