ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัดสิงห์ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณบ้านโคกสุก ถึง บ้านดอนตาล การปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณ หมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลหนองน้อย ในวันพุธที่ 10 กุมพาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
10/02/2564 08:00
10/02/2564 17:00
กฟอ.วัดสิงห์
056-461476 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวัดสิงห์ // 056-461572 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
อนุชา ตะโนรี
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกประกาศดับไฟ