ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีไฟฟ้าแกลง1 (บ้านนา)-วัดหนองกันเกรา
งานย้ายแนวเสา 115 เควี,ปักเสา และพาดสาย SAC 185 ตร.มม. ถนนเลี่ยงเมืองแกลงจุดตัดหนองแช่เรือ
25/04/2561 08:30
25/04/2561 17:00
กฟจ.ระยอง
038-672682-3
สัทธา เจริญทวี