ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.2 ช่างเหล็ก
กฟอ.เสนา มีประสงค์ดับไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ม.2 ตำบลช่างเหล็ก ซอยบ้านกำนัน
23/05/2563 08:00
23/05/2563 16:00
กฟอ.เสนา
035201612
จักราวุฒิ สุภาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด