ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยหัวสวน - หัวหนอง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
19/10/2563 08:00
19/10/2563 15:00
กฟจ.ตราด
039-511626
พิษณุ อนันต์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ