ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านไร่ทอน อ.ท่าแพ จ.สตูล ทั้งหมด
-รื้อถอนสายแรงสูงอลูมิเนียมเปลือย
-พาดสายเคเบิลอากาศ
28/01/2562 08:30
28/01/2562 17:00
กฟจ.สตูล
0872915595
ถนัด พร้อมมูล
ลำดับดาวน์โหลด