ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยแฟคตอรี่แสงชัยพัฒนา ถึงบริเวณช่วงกลางซอย
เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี
17/02/2562 09:00
17/02/2562 13:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
090-9852221
สรพงศ์ น่วมไม้พุ่ม
ลำดับดาวน์โหลด