ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเทศบาล 8
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อย้ายแนวเสาแรงสูง
06/02/2562 09:00
06/02/2562 16:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
037-251530 0865343452
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ