ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนหมายเลข 2062 ฝั่งตะวันตก ช่วง บ้านทุ่ม ถึง บ้านเหล่านางาม
แก้ไขสายไฟแรงหลุดจากลูกถ้วยแขวน ต้นเสาสวิทช์ RSC
17/02/2562 08:30
17/02/2562 13:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-470013
ประดับ แสงพรม
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ อา.17 ก.พ.62