ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เซเว่น-อีเลฟสาขาปตท.หจก.นิคมเจริญผล ร้านขุนเดช บุฟเฟต์ สำนักงานเทศบาลหินกอง (เขาพนมยงค์) ตลาดเกาะกลางหินกอง หินกองซุปเปอร์มาร์ท เอกภาพซูเปอร์สาขาหน้าตลาดหินกอง คลินิกแพทย์ทวีศักดิ์
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์ และสายส่ง 115,000 โวลต์
13/11/2563 09:00
13/11/2563 16:00
กฟบ.หินกอง
093-807-0003
วิรัตน์ ทวีธนะพร