ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนเส้นเลียบคลองชลประทานวัดศรีสาคร หมู่ที่ 8 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณถนนเส้นเลียบคลองชลประทานวัดศรีสาคร หมู่ที่ 8 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 13.00 นาฬิกา
อนึ่ง ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ควรกระทำการใดๆ เกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
14/10/2564 09:00
14/10/2564 13:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036507079
อิศรา ตรงต่อกิจ