ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเหมืองแดงใต้ หมู่ 1
ปลดสายไฟฟ้าแรงสูงข้ามทางเพื่อยกระดับสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าร้านอัญชลีเคหะภัณฑ์ บริเวณไฟดับตั้งแต่หน้า สินเชื่อศักดิ์สยาม ถึง หน้าร้านส้มตำ-ยำรวม
10/11/2564 08:30
10/11/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด