ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 4 บ้านหนองกง ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
24/07/2563 08:30
24/07/2563 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด