ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกก่ง ถึง บ้านหินขัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
22/09/2563 09:00
22/09/2563 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด