ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.สนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตั้งแต่ ร้านอาหารลุงดำ ถึง สี่แยกสนามบินใน ฝั่งซ้าย ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ย้ายเสา จำนวน 15 ต้น และ ย้ายหม้อแปลง จำนวน 3 เครื่อง
28/01/2565 09:00
28/01/2565 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ