ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ซอยเทศบาล 8 (ฝั่งขวา) และ ซอยระฆังทอง [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 kV บริเวณ ซ.ระฆังทอง
30/08/2563 08:00
30/08/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด