ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนละม้ายสงเคราะห์ ตั้งแต่ สามแยกโรงแรมไดอิชิ ถึง แยกมูลนิธิศิริธรรม ฝั่งซ้าย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รื้อถอน - เปลี่ยนสาย จากสาย50PIC เป็น 50SAC
18/09/2563 09:00
18/09/2563 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ