ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้ากสท.โทรคมนาคม ถึง โรงเรียนเซนแมรี่ออุตรดิตถ์
ดับกระแสไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก จำนวน 3 ลูก บริเวณหม้อแปลง
1 .ตั้งแต่ หน้ากสท.โทรคมนาคม ถึงโรงเรียนเซนแมรี่อุตรดิตถ์
2. ตั้งแต่หน้าโรงเรียนเซนแมรี่อุตรดิตถ์ ถึง หน้าส้มตำศรีพารา
3. หมู่บ้านหลังโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2
24/04/2563 09:00
24/04/2563 11:30
กฟจ.อุตรดิตถ์
0836309850
จาตุรงค์ ทรงภักดี
ลำดับดาวน์โหลด