ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางเข้าโรงสีฮงฮวด ม.3,7 ต.ไทรงาม และ ม.1,2,3,10 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม
เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านเเรงสูง
19/01/2565 09:00
19/01/2565 16:00
กฟต.บางหลวง
034-300622
ศราเทพ รอดเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด