ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกประสพสุข
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จะดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณแยกประสพสุข จนสุดระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
30/05/2564 09:00
30/05/2564 16:00
กฟจ.เชียงราย
053-711073
ศรายุทธ์ เภารัตน์
ลำดับดาวน์โหลด