ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ข้างจุดพักรถกรมทางหลวงบ้านโตก หมู่12
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ย้ายแนวเสา
17/12/2564 09:00
13/12/2564 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด