ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากซอยฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยวไก่คุณผึ้ง จนถึงปั๊มครูโชค
บริเวณปากซอยฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยวไก่คุณผึ้ง จนถึงปั๊มครูโชค ตั้วันจันทร์ ที่ 3 พ.ย. 62งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
03/12/2562 09:00
03/12/2562 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด