ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านเด่น ม.2 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณบ้านเด่น ม.2 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
16/03/2563 08:30
16/03/2563 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายพรวิศิษฎ์ 080-9419479
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด