ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านขวัญเวียง / บ้านนันทิมา / บ้านสมหวัง
กฟอ.หางดง จะการทำดับกระเเสไฟเปลี่ยนสาย 50ACSR เป็น สาย 185SAC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ บริเวณหมู่บ้านนันทิมา บ้านขวัญเวียง บ้านสมหวัง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเเต่เวลา 09.00-17.00 น.
28/01/2564 09:00
28/01/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053441093
กิตติพร อินทร์สุข
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 28-01-21