ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอย อาภา (ซ.ท่าศาลา 18/12)
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
24/01/2562 12:00
24/01/2562 13:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด