ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 7 บ้านปราสาท ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปลดไฟเพื่อปักเสาแซมไลน์
28/12/2561 09:00
28/12/2561 12:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด