ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.สงขลา-นาทวี ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง
บริเวณ -ถ.สงขลา-นาทวี ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา
-บ้านสวนตูล ตั้งแต่ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ถึง ถนนสงขลา-นาทวี ซอย1
-บ้านสวนตูล ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา
-ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
-ถนนสงขลา-นาทวี ซอย1,3 และ5
-ซอยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
17/12/2564 08:30
17/12/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ