ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามเเยกรอยัลคิงส์เก่า ถึงเเฟตตอรี่มหานคร
จะการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณสามเเยกรอยัลคิงส์เก่า ถึงเเฟตตอรี่มหานคร เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง
26/04/2562 13:00
26/04/2562 16:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด