ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.เหมทานนท์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
31/01/2562 09:00
31/01/2562 16:00
กฟจ.กระบี่
1129
ประวิทย์ บุญเทียบ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังดับไฟ