ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงข้างร้านหมูกระทะ88 ตรงข้ามไปรษณีย์หนองมน
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
หม้อแปลงข้างร้านหมูกระทะ88 ตรงข้ามไปรษณีย์หนองมน
27/11/2563 09:00
27/11/2563 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด