ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกบ้านดอยชัยมงคล
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
13/08/2565 08:00
13/08/2565 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
อนุวัฒน์ ยาวิลาศ
ลำดับดาวน์โหลด