ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยข้างสหกรณ์การเกษตรเกาะยอ
เพื่อปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง
-บริเวณ ซอยข้างสหกรณ์การเกษตรเกาะยอ
16/09/2564 09:00
16/09/2564 16:30
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผัง 1