ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดหมูสี – จังเกิ้ลเฮาท์รีสอร์ท
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปากช่องจะดับไฟเพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้าแรงสูง
20/11/2562 09:00
20/11/2562 16:00
กฟส.หมูสี
044300166
ทวี ชุนเกาะ
ลำดับดาวน์โหลด