ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณรอบข้างถนน 226 ช่วงอู่ธนชิต ต.กำแพง - แยกทางเข้า บ.ค้อ ต.สระกำแพงใหญ่ - บ.โนนเค็ง ต.หนองไฮ
???? แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ บริเวณรอบข้างถนน 226 ช่วงอู่ธนชิต ต.กำแพง - แยกทางเข้า บ.ค้อ ต.สระกำแพงใหญ่ - บ.โนนเค็ง ต.หนองไฮ ในพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 09.00-17.00 น. (แบ่งออกเป็น 2 Zone).
.
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ตามแผนผัง เพื่อทำการย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ย้ายเสาไฟระบบสายส่ง โครงการขยายถนน 226 ช่วงอ.อุทุมพรพิสัย ถึง อ.ห้วยทับทัน ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษ
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแบ่งเป็น 2 Zone ดังนี้
Zone 1 ได้รับผลกระทบ 2 ช่วงเวลา 09.00-10.00 น. และ 16.00-17.00 น.
1.1 อู่ธนชิต ลงมาตามถนน226 ถึง บ้านเอื้ออาทร
1.2 บ้านกำแพง ชุมชนคุ้มฝั่งทิศใต้วัดสระกำแพงใหญ่
1.3 ข้ามทางรถไฟ ไปจนก่อนถึง อบต.สระกำแพงใหญ่ (อบต.ไฟไม่ดับ)
1.4 บ.ค้อ ต.สระกำแพงใหญ่
1.5 บ.ก่อ ต.สระกำแพงใหญ่
1.6 บ.หนองสิม ต.สระกำแพงใหญ่
1.7 บ.หนองแปน ต.สระกำแพงใหญ่
1.8 บ.หนองใหญ่ ต.หนองห้าง
1.9 บ.หนองมอญ ต.หนองห้าง
1.10 บ.โนนเค็ง ต.หนองไฮ
1.11 บ.ทุ่ม ต.เมืองจันทร์
1.12 บ.ขนวนสมบูรณ์ ต.เมืองจันทร์
.
Zone 2 ได้รับผลกระทบช่วงเวลากลางวัน 09.00 - 17.00
2.1 ชุมมชนรอบวัดสระกำแพงใหญ่ ที่รับไฟจากหม้อแปลงเครื่องฝั่งทิศเหนือวัด
*** รายละเอียดพื้นที่ประกาศดับ ตามแผนที่แนบ.
.
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด ก็จะเร่งจ่ายไฟคืนโดยเร็วที่สุดครับ ????
05/05/2564 09:00
05/05/2564 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณที่จะดับไฟ