ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริษัท คาสิโอ(ประเทศไทย) และ ไลน์แยกบ้านกุดโบสถ์ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
แก้ไข CT,CP ชำรุดของ บริษัท คาสิโอ(ประเทศไทย)
10/11/2562 08:30
10/11/2562 16:30
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด