ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านฟ้าใหม่
ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณฟ้าใหม่ หมู่ 5 ต.บ้านฉาง เวลา 09.00 น.- 17.00 น.
10/01/2565 09:00
10/01/2565 17:00
กฟอ.บ้านฉาง
038-601514
จันทิมา สุพรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด