ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิชล จะดับไฟบริเวณต้นเหรียง-บ้านหิน ฝั่งทิศตะวันตกของถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิชล จะดับไฟบริเวณต้นเหรียง-บ้านหิน ฝั่งทิศตะวันตกของถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายและทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบ
27/09/2562 09:00
27/09/2562 17:00
สนง.เขต ต2 นครศรีฯ
075-771666
ศุภชัย แสงสุรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารแบบบันทึกการดับไฟ