ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามโลตัสสาขาบ้านเลื่อม ถึง โรงปูน CPAC ถ.อุดร-กุดดจับ(ฝั่งขวา) ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
05/02/2564 09:00
05/02/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด