ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนสา บ.นาคำ บ.ดงหมากยาง บ.ท่าโพธิ์คุ้มโรงเรียน ดับไฟ 2 ช่วงเวลา (ช่วง1 เวลา08.00-08.30น. ช่วง2 เวลา16.30-17.00 น.)
สับเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง สายเปลือย 120 ต.มม.เป็นสายหุ้ม 185 ต.มม
25/01/2562 08:00
25/01/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด