ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกบ้านโค้งรถไฟถึงสถานีรถไฟแผ่นดินทอง (ฝั่งขวา)
ปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ Load Break Switch ชนิด ดับอาร์คด้วย Gas SF6 บริเวณสี่แยกหนองยายโต๊ะ
18/09/2562 08:30
18/09/2562 13:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง