ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกบ้านควนลำภู ถึงบ้านนาใต้ ฝั่งซ้าย ของถนนเอเชีย (41) ขาล่อง
ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านสี่แยกสมบูรณ์
06/12/2562 09:00
06/12/2562 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622,0897299103
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด